Urval listor & matriser

Skapa matriser

Övning Skapa följande matriser Namn X-Axeln Y-Axeln Relation Kravmatris Alla processer ISO-Krav Ingår i Ansvarsmatris Processer och aktiviteter* Befattningar och roller H – HuvudansvarigU – UtförareK – KonsulterasI – Informeras Dokumentöversikt Processer och aktiviteter Alla dokument Kopplat till *)Gruppera per modell

Skapa matriser Läs mer »

Introduktion till matriser

Med hjälp av matriser kan vi enkelt skapa oss en överblick hur objekt och modeller förhåller sig till varandra i ett repository. Detta ger en enkel vy för vidare analys. Matriser bygger på två listor och man kan kombinera en objektslista med en annan objektslista eller med en modellists. Även dokumentlistor går att kombinera med

Introduktion till matriser Läs mer »

Introduktion till listor

Listor är ett bra sätt att spara urval ur ett repository som man vill återkomma till eller för att använda som navigering både i 2c8 Modeling Tool men även i publiceringen. Man gör ofta listor av modeller objekt och dokumentlänkar som man filtrerar på dess egenskapar. Listor ligger även till grunden för att sedan göra

Introduktion till listor Läs mer »

Publicera matriser

I och med att version 5.3 av 2c8 Modeling Tool släpptes, lanserades en helt ny webbprofil. I detta ämne går vi igenom den nya webbprofilen. Om du sitter med tidigare versioner, se till att uppgradera 2c8 Apps.

Publicera matriser Läs mer »

Publicera listor

I och med att version 5.3 av 2c8 Modeling Tool släpptes, lanserades en helt ny webbprofil. I detta ämne går vi igenom den nya webbprofilen. Om du sitter med tidigare versioner, se till att uppgradera 2c8 Apps. Övning Skapa en meny som ser ut så här och blanda att visa det som rullgardin eller ej.

Publicera listor Läs mer »