Urval listor & matriser

Introduktion till matriser

Med hjälp av matriser kan vi enkelt skapa oss en överblick hur objekt och modeller förhåller sig till varandra i ett repository. Detta ger en enkel vy för vidare analys. Matriser bygger på två listor och man kan kombinera en objektslista med en annan objektslista eller med en modellists. Även dokumentlistor går att kombinera med …

Introduktion till matriser Läs mer »

Publicera listor tillsammans med modeller

Kopiera listan Alla dokument och döp den till Dokument i denna process, ta även bort kolumner i den. Lägg den listan på vänsterpanelen för processmodeller i webbprofilen, se till att den filtreras på aktiv modell. Publicera.

Introduktion till listor

Listor är ett bra sätt att spara urval ur ett repository som man vill återkomma till eller för att använda som navigering både i 2c8 Modeling Tool men även i publiceringen. Man gör ofta listor av modeller objekt och dokumentlänkar som man filtrerar på dess egenskapar. Listor ligger även till grunden för att sedan göra …

Introduktion till listor Läs mer »

Skapa ett repository baserat på en exportfil

Filmen beskriver alltså Välj att skapa ett repository Namnsätt det och välj alternativet Från exportil Välj exportfilen med ändelsen *.BMT Repository skapas med innehållet från exportfilen.

Publicera matriser

I och med att version 5.3 av 2c8 Modeling Tool släpptes, lanserades en helt ny webbprofil. I detta ämne går vi igenom den nya webbprofilen. Om du sitter med tidigare versioner, se till att uppgradera 2c8 Apps.

Publicera listor

I och med att version 5.3 av 2c8 Modeling Tool släpptes, lanserades en helt ny webbprofil. I detta ämne går vi igenom den nya webbprofilen. Om du sitter med tidigare versioner, se till att uppgradera 2c8 Apps. Övning Skapa en meny som ser ut så här och blanda att visa det som rullgardin eller ej.

Listor i sidopanelen

Övning Testa att öppna en lista genom att dubbelklicka på den. Testa att visa den i sidopanelen. Testa att lägg en lista som en egen panel genom funktionen Lägg till som sidopanel