Certifieringsprogram

Summering 2c8 Modeling Tool Nivå 3

Du har nu gått igenom alla avsnitten i denna utbildning och fått kunskap om: Glöm inte att du efter en avslutad utbildning kan gå tillbaka till de avsnitt och ämnen du vill kolla på igen utan att följa den ursprungliga utbildningsstrukturen. Inspiration På vår hemsida har vi publicerat en hel del modeller där du kan […]

Summering 2c8 Modeling Tool Nivå 3 Läs mer »

Summering 2c8 Modeling Tool Nivå 2

Du har nu gått igenom alla avsnitten i denna utbildning och fått kunskap om: Vi har också behandlat olika typer av modeller så som: Och glöm inte att du efter en avslutad utbildning kan gå tillbaka till de avsnitt och ämnen du vill kolla på igen utan att följa den ursprungliga utbildningsstrukturen. Inspiration På vår

Summering 2c8 Modeling Tool Nivå 2 Läs mer »

Summering 2c8 Modeling Tool Nivå 1

Du har nu gått igenom alla avsnitten i denna utbildning och fått kunskap om: Vi har också behandlat olika typer av modeller så som: Och glöm inte att du efter en avslutad utbildning kan gå tillbaka till de avsnitt och ämnen du vill kolla på igen utan att följa den ursprungliga utbildningsstrukturen. Inspiration På vår

Summering 2c8 Modeling Tool Nivå 1 Läs mer »