Beskrivningar

Introduktion till egendefinierade relationer

I detta ämne går vi igenom: Vad egendefinierade relationer är Vad man kan använda egendefinierade relationer till Hur man skapar en egendefinierad relation Hur man kopplar en egendefinierade relation till ett objekt

Använd fält som urval

I detta ämne går vi igenom: Hur man sätta fält på fler objekt samtidigt Hur man använder fält som filtrering på lista

Skapa och koppla fält

I detta ämne går vi igenom: Hur man skapar, redigerar och ändrar ett fält Hur man inifrån 2c8 Apps kan se vilka fältvärden de olika objekten i modellen har Nedan kan du se de olika fälttyperna som går att skapa i 2c8 Apps. Typ Beskrivning Exempel Checklista Ett eller flera värden som väljs från en …

Skapa och koppla fält Läs mer »