2c8 Modeling Tool Nivå 1

Avslutande test-MT

För att du ska få en sista kontroll på att du kommer i håg det viktiga så kommer här ett slutligt test. Blir du osäker på frågorna så testa gärna i ditt repository innan du svarar. Det är alltså inget certifierande test utan en kontroll på att du har egen förmåga att hantera 2c8 Apps.

Avslutande test-MT Läs mer »