2c8 Lite

Snabbval

Snabbval är skapat för att underlätta i din modellering. Snabbval ger dig förslag på vilka symboler du kan placera runt objektet så att du kan skapa modeller på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbval Läs mer »

Avslutande test-Lite

För att du ska få en sista kontroll på att du kommer i håg det viktiga så kommer här ett slutligt test. Blir du osäker på frågorna så testa gärna innan du svarar. Det är alltså inget certifierande test utan en kontroll på att du har egen förmåga att hantera 2c8 Lite. Du kan även

Avslutande test-Lite Läs mer »

Summering av 2c8 Lite Nivå 1

Du har nu gått igenom alla avsnitten i denna utbildning och fått kunskap om: Applikationens funktionalitet och gränssnitt för att bygga processmodeller Hantering av objekt och modeller Hur du länkar till dokument och information Hur du delar modeller Hur du använder dig av förvaltningsflöde Vi har också behandlat olika typer av modeller så som: Processmodeller

Summering av 2c8 Lite Nivå 1 Läs mer »

Godkänn modell

Detta ämne går igenom hur man godkänner sina modeller i 2c8 Lite. Sitter man i version 5.3 eller tidigare behöver man inte godkänna modellen i 2c8 Approve utan kan göra detta direkt från 2c8 Lite när man är satt som godkännare för sin egen modell.

Godkänn modell Läs mer »

Dokument-Lite

I filmen ovan visas exempel på typer av dokument man kan tänkas länka till i denna process. Du kan välja vilket dokument som helst på din dator som du vill länka till de olika objekten.

Dokument-Lite Läs mer »