Applikationsexpert

Verksamhetsrkitekt

När du uppnått denna nivå har du koll på verktyget och är expert i 2c8 applikationen.

1 Requirement