Rapporter

Publicera rapporter

Detta avsnitt behandlar: Hur man publicerar rapporter Hur och varför man använder olika rapportprofiler Hur man visar rapporter i webbpubliceringen

Rapportinställningar

Detta avsnitt behandlar: Hur man redigerar en rapportprofil Hur man ändrar innehåll och utseende i rapportprofilen