YRGO – Kvalitetsledningssystem och processer

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
Offert
Kom igång

Det här är en grundutbildning i 2c8 Lite, framtagen för just YRGO studenter. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. För att komma åt utbildningsinnehållet måste man först logga in.

Information

Välkomna till utbildningsplattformen 2c8 Academy och kursen Kvalitetsledningssystem och processer! Evelina Hessling heter jag som kommer att hålla i denna kurs.

Ni har nu tillgång till utbildningen som kommer att genomföras som en online-utbildning på utbildningsportalen 2c8 Academy. Ni har möjlighet att genomföra de olika delmomenten av kursen när ni själva vill, så ni är inte bundna till att endast komma åt kursen på de schemalagda tiderna.

Det kommer att finnas två stycken schemalagda handledningstider, 5/3 och 12/3 kl 13.00-15.00, dessa är inte obligatoriska utan detta är tillfällen för att ställa frågor till mig om ni har några. Föranmäl till mig om ni önskar tid för handledning, evelina@2c8.com

Alla övningsuppgifter gör ni inne i verktyget 2c8 Lite. Jag kommer att ha tillgång till att se allt ni gjort inne i verktyget så ni behöver inte skicka in övningsuppgifterna till mig.

Deadline för att lämna in alla övningsuppgifter samt gruppuppgiften är 21/3.

Önskar ni att komma i kontakt med mig under kursen så når ni mig på mailadress evelina@2c8.com
I ämnesraden skriver ni: OU20 Kvalitet, miljö och hållbar utveckling.