Vad är en process?

”Process =förlopp som inne­bär att något förändras eller ut­vecklas” – Svenska akademiens ordbok (svenska.se)

En process är när något förändras eller utvecklas. Exempel hur vi löser ett problem, sköter leveranser, utvecklar fram en produkt, leder kommunprojekt, eller tvättar kläder.

Processer består av följande

  • Processer/Aktiviteter
  • Input/Output
  • Repetativt flöde

Om vi tar processen tvätta kläder som exempel så har vi en korg med smutsiga kläder(Input) . Det vi vill ha i slutet och som resultat av processen är en korg med rena kläder(Output). Behovet av rena kläder triggar igång processen.

Klicka här för att läsa mer om processer.