Vad är en modell?

” Modell = Förenklat, åskådligt tanke­schema för beskrivning av komplicerad abstrakt före­teelse” – Svenska Akademiens ordbok

En modell är en förenkling av någonting komplicerat. Det kan vara någonting mer abstrakt som hur organisationen ser ut, eller en karta på hur vi genomför processer. Många gånger är syftet med en modell att ge alla delaktiga en gemensam bild. Med en gemensam bild har vi något att peka på och byta idéer. Det går att ha beskrivningar i ord, men en modell gör det tydligare så att alla kan förstå.

Varför använder vi modeller?

  • Förenkla det komplexa
  • Något att hålla i och peka på
  • Gemensam bild
  • Främjar vårt ”Bildseende
  • En modell att kommunicera runt”

Det finns olika typer av modeller, i det här ämnet ska vi gå igenom de vanligaste modellerna inom processkartläggning.

Processmodell :
Här beskriver vi verksamhetens processer och vad vi vill få ut av processen. Det kan t.ex. vara hur verksamheten löser ett problem eller hanterar fakturor. Förenklat kan man säga att processmodellen beskriver hur vi utför en uppgift genom aktiviteter.

Organisationsmodell :

Organisationsmodellen visar hur verksamheten är uppbyggt. Det kan t.ex. visa vilka avdelningar som finns på företaget, och vilka roller som tillhör vilken avdelning.

Intressentmodell:

Intressentmodellen visar vilka som är delaktiga i verksamheten. En intressent är när en person eller organisation har krav på verksamheten, eller när verksamheten har krav på gruppen/person. Många gånger är det både gruppen och verksamheten har krav på varandra. Intressent kan bl.a. vara kund, leverantör eller myndighet. Intressemodellen visar alla intressenter.

Relationsmodell:

Relationsmodellen visar oss hur en specifik relation ser ut mellan en intressent och verksamheten. Vi kollar alltså på vilka behov eller krav intressenten har på verksamheten samt vilka krav eller resultat verksamheten i sin tur kan ha på intressenten. Många gånger har intressen ett behov och det är verksamheten som ska utföra.  

T.ex. att kunden förväntar sig att företaget ska leverera produkten, företaget kan ha som krav att kunden ska ha betalat fakturan i tid.