Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas.


  1. Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn.
  2. För att öppna ett repository, dubbelklicka på det. 
  3. Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på “Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på krysset i högra hörnet för att stänga repositoryt och återvända till Repositoryhanteraren.
Skapa repository 2c8 Modeling Tool