Skapa nytt lager

Med lager styr du bland annat hur modellinnehållet presenteras i det publicerade materialet. Ett lager är kopplat till en specifik modelltyp och en objekttyp kan bara kopplas till ett lager. Lager används för att dölja information och på det sätt öka läsbarheten.


För att skapa ett lager och koppla objekt till aktuellt lager:

  1. Öppna en modell av den typ där lagret ska användas, exempelvis processmodell.
  2. Klicka på lager i vänsterpanelen.
  3. Klicka på plus för att skapa ett nytt lager.
  4. Namnge ditt lager, välj ikon och markera objekttyp/objekttyper för ditt lager.
  5. Du kommer få upp en fråga om du vill applicera de nya lagerreglerna på hela repositoryt. Om du klickar ja kommer alla objekt som redan lagts ut att flyttas in till eller ut ur lagret du har ändrat, så att de matchar de nya reglerna du satt. Klickar du nej kommer endast nya objekt som läggs ut matcha de nya lagerreglerna. Klickar du nej kan du i efterhand flytta alla objekt så att de matchar lagerreglerna genom att redigera ditt lager och sedan klicka på knappen “Applicera regler på repository”.
Skapa lager i 2c8 Modeling Tool
Skapa lager i 2c8 Modeling Tool