Skapa nedbrytning

För att visa en process på en mer detaljerad nivå använder vi oss av nedbrytningar. Det skapas då en länk från aktuellt objekt till en modell där du kan visa processen mer i detalj. Du kan såklart även skapa nedbrytningar från andra typer av objekt än processer om du behöver. Nedbrytningar kan också skapas från relationer för att visa på mer detaljer kring en relation.


Skapa en nedbrytning genom att högerklicka på ett objekt eller relation och välj:

  1. Nedbrytningar – Skapa ny – Önskad modelltyp.
  2. Din nya modell öppnas upp i en ny flik
Skapa nedbrytning i 2c8 Modeling Tool