Skapa lista 5.1

Listor är till för att visa t.ex. alla befattningar eller dokument. Genom att klicka på en befattning så ser man dess organisatoriska tillhörighet och den process/aktivitet som den utför eller ansvarar för. En lista kan kombineras med en annan lista och då skapa en matris för att se samband.

Du kan skapa listor som exempelvis innehåller modeller, aktiviteter eller dokumentlänkar. Du kan bland annat använda listor i ditt publicerade material, i menyraden.

publicerade listor i menyn

För att skapa en ny lista:

  1. Klicka på ”Lista” i vänsterpanelen.
  2. Klicka på plus för att skapa en ny lista.
  3. Du får då upp en ny flik.
  4. Filtrera på önskat resultat, exempelvis på dokumentlänkar.
  5. Välj ytterligare filter om du vill specificera.
  6. Ge listan ett namn.
  7. Spara listan och den dyker upp i vänsterpanelen.
Skapa listor i 2c8 Modeling Tool