Länka dokument till objekt

Länkar görs till policy, mallar och checklistor. Dokumenten blir åtkomliga för slutanvändarna via sidopanel och via listor och matriser. För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk. För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett gemensamt utrymme.


Skapa dokumentlänk:

  1. Klicka på ”Dokumentlänkar” i vänsterpanelen
  2. Klicka på ”plus” i menyraden
  3. Fyll i uppgifterna om din dokumentlänk så som titel, bläddra efter dokumentet i ditt nätverk eller klistra in en länk.
Lägg till dokumentlänkar i 2c8 Modeling Tool
Lägg till dokumentlänkar i 2c8 Modeling Tool
  1. När du är klar klicka på OK och din dokumentlänk dyker upp i vänsterpanelen.
  2. För att koppla till ett objekt, ”ta tag” i dokumentlänken och ”släpp” på önskat objekt.
  3. Du får upp en informationsruta som talar om att dokumentet kopplats till objektet.
bekräftelsemeddelande att dokumentlänk har kopplats till objekt

Ett tips om du har många olika typer av dokument är att använda ”Typer”, exempelvis checklista, instruktion, mall etc. Då kan du enkelt filtrera på typ av dokument när du skapar listor.