Lägg till beskrivning

Texter som beskriver hur t.ex. en aktivitet ska utförs läggs in som beskrivning. När modellen är publicerad till webben så syns beskrivningen i en sidopanel och i det pdf-dokument som genereras per automatik.


För att lägga till en beskrivning på ett objekt:

  1. Högerklicka på aktuellt objekt
  2. Välj egenskaper
  3. Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”
Lägg till beskrivning på objekt i 2c8 Modeling Tool
Lägg till beskrivning på objekt i 2c8 Modeling Tool