2c8 Lite nivå1

2c8 Lite Nivå 1 – 2c8 Academy paketet

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
Begär faktura

Denna grundutbildning riktar sig till dig som snabbt vill komma igång och få en genomgång av 2c8 Lite. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du skall få förståelse för vilka möjligheter du har i 2c8 Lite, känna dig trygg med hur man skapar och förändrar samt använder sig av vår workflowfunktion för att förvalta, granska och godkänna verksamhetsmodeller.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Applikationens funktionalitet och gränssnitt för att bygga processmodeller
  • Hantering av objekt och modeller
  • Hur du länkar till dokument och information
  • Hur du delar modeller
  • Hur du använder dig av workflow

Förutsättningar

Ingen tidigare process- eller verktygskunskaper behövs för att delta i denna utbildning.

Förberedelse

  • 2c8 Lite inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
  • Minst version 5.3 installerad av 2c8 Lite.

Utbildningens innehåll

Expandera alla