2c8 processmodell

2c8 Modeling Tool Nivå 3

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap i de mer avancerade funktionerna i verktyget. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under kursen. Syftet med utbildningen är att du skall kunna skapa repository-konfiguration …

2c8 Modeling Tool Nivå 3 Läs mer »