2c8 processmodell

2c8 Modeling Tool Nivå 3 – Lärarledd

Detta är en lärarledd utbildning. Våra lärarledda utbildningar kan man antingen välja att gå på plats hos oss eller på distans via skärmdelningsverktyg vid ett specifikt tillfälle. Nedan hittar du kommande utbildningstillfällen. Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap …

2c8 Modeling Tool Nivå 3 – Lärarledd Läs mer »