FAQ Category: Server

Hur inaktiverar jag en användare på servern?

För att inaktivera en användare på servern så bockar du ur check-boxen “Aktiv” för användaren. Detta görs under “Användare och rättigheter”. Läs om hur du sedan ser dessa inaktiva användare på servern här.

Hur sätter jag privilegier för en användare i ett repository?

Du kan sätta olika privilegier för användare, roller och grupper i ett repository. Dessa privilegier styr vad användarna får göra och inte får göra i ett repository. I detta exempel visar vi hur du sätter privilegier för en användare i ett repository. Gå in under “Användare och rättigheter” på servern. Under “Repositoryn” väljer du aktuellt …

Hur sätter jag privilegier för en användare i ett repository? Read More »

Hur bestämmer jag rättigheter för en användare på servern?

Rättigheter för en användare sätts av en administratör. Gå in under “Användare och rättigheter”. Markera användaren du vill sätta rättigheter på i listan av användare på servern. Där kan du då välja om användaren ska ha rättigheter att skapa repository på servern samt acceptera utkast från 2c8 Lite.

Hur loggar jag in i Administration Tool?

Börja med att klicka “Verktyg” – “Starta Administration Tool…” Klicka sedan på den lilla inloggningsknappen för att logga in mot servern. Fyll i serveruppgifterna och klicka “OK”. Du är nu inloggad mot servern i Administration Tool och kan till höger i Administration Tool se alla inställningar som berör servern. Du behöver vara administratörsanvändare på servern …

Hur loggar jag in i Administration Tool? Read More »

Hur ser jag inaktiva användare på servern?

Gå in under “Användare och rättigheter” på servern. Bocka i “Visa inaktiverade användare”. Under “Användare på servern” kommer du nu se utgråade användare på servern som är inaktiva. Läs om hur du inaktiverar en användare här.

Hur lägger jag till en användare på servern?

För att lägga till en användare på servern behöver du vara administratör på server. Logga in på servern. Gå till “Användare och rättigheter”. Markera “Användare på servern” och välj “Ny användare”. Fyll i användaruppgifter åt användaren, bestäm huruvida användaren ska vara administratör eller inte samt om hen ska kunna acceptera utkast från 2c8 Lite. Klicka …

Hur lägger jag till en användare på servern? Read More »