Skapa modell

Obs! när du skapar en ny modell i 2c8 Lite skapar du något vi kallar ett utkast. Den är skapad på din egen dator och har inte tillgång till det repository du jobbar mot tillsammans med dina kollegor. Utkastet måste skickas in och accepteras av någon med vår basprodukt 2c8 Modeling Tool för att modellen ska finnas i det gemensamma repositoryt.


  1. För att skapa en ny modell (utkast) klicka på plus-ikonen ”Ny modell” och en ny modell öppnas upp automatiskt.
  2. Namnge modellen.
  3. för muspekaren över ikonerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive ikon.
Skapa modell i 2c8 Lite
Ändra namn på modell i 2c8 Lite