Utvärdering – Kvalitetssystem

Dina åsikter är viktiga för oss!
Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar av våra utbildningar skulle vi därför uppskatta om du kunde ta dig tid att fylla i nedanstående kursutvärdering.

Vad är ditt helhetsintryck av kursen? *

Inte alls bra - Mycket givande

Anser du att kursen har varit givande för din utbildning? *

Inte alls bra - Mycket givande

Upplever du att kursläraren har bidragit till ditt lärande? *

I liten utsträckning - I stor utsträckning

Anser du att kursen i fortsättningen ska ingå i programmet du läser? *

Tycker du att kursen saknade något moment? Om ja, vad?

Jag var väl informerad om onlineutbildningen innan kursen startade. *

Jag förstod hur man navigerade sig i utbildningen på 2c8 academy. *

Hur upplevde du tempot i utbildningen? *

Jag var nöjd med bild och ljud kvalitén på filmerna i utbildningen. *

Var det lätt att navigera sig inne i 2c8 Lite applikationen? *

Om du fick ändra på något i utbildningen, vad skulle det vara? *

Övriga tankar kring kursen

Created with Perfect Survey