Förvaltning med 2c8 Apps (Utbildningen kommer strax)

När du tjänat in denna utmärkelse har du förmåga att metodiskt sätta upp ett förvaltningsarbete med en processorganisation och förvaltningsflöden i 2c8 Apps samt verktyg för processmognad och processuppföljning.

1 Step