Vi vill börja använda grupper, hur ska vi tänka?

Att använda grupper är ett sätt för att organisera era användare och gör det smidigare att hantera användare. Alla grupper du skapar i portalen synkas över till repositoryhanteraren i 2c8 Modeling Tool där du återanvänder grupperna för att ge tillgång till repositoryn och som rättighetsgrupper.

Genom att använda grupper kan du:

  • Slippa behöva lägga till varje ny användare på servern och ange rättigheter.
  • Se till att användare automatiskt får tillgång till rätt repositoryn, med rätt privilegier.
  • Se till att en grupp av användare får se rätt hostade publiceringsplats.

Om du vet att flera användare ska ha samma roll i arbetet med 2c8 Apps, rekommenderar vi att lägga till alla dessa användare i samma grupp och hantera dem tillsammans. Till exempel, om du vet att fem av era användare ska skapa modeller i 2c8 Modeling Tool. Skapa en grupp för dessa fem användare kallad ”Modellörer”. Har du några andra användare som ska vara administratörer och få publicera till er hostade publiceringsplats, skapa en grupp och kalla den för “Admin”. För att skapa en grupp navigera till Grupper, genom att klicka på grupper i vänstermenyn. Klicka på knappen Skapa grupp, namnge gruppen, lägg till en beskrivning (valfritt) och klicka på Spara. Den nya gruppen kommer att presenteras i tabellen. För att lägga till användare klicka på gruppen och klicka sedan på knappen Lägg till användare, skriv de användare du vill lägga till i gruppen och klicka på Spara. Alla de användare du valde att lägga till i gruppen kommer nu att presenteras i tabellen över gruppens medlemmar. 

Nu kan du använda gruppen för att ge tillgång och rättigheter till er server, för att få tillgång till repositoryn eller som rättighetsgrupp och för att ge tillgång till er hostade publiceringsplats.

Vi rekommenderar (minst) följande gruppuppsättning:

  • En grupp för administratörer, som är administratörer på servern.
  • En grupp för “övriga” som används för att ge tillgång till server och repositoryn med rätt privilegier satta.

Har du behov av fler nivåer av privilegier, flera olika repositoryn för olika verksamhetsområden eller använder dig av rättighetsgrupper kommer du behöva att använda fler grupper.

Leave a Reply