Vi har en ny person som ska arbeta med 2c8 Apps, vad behöver jag som portaladministratör göra?

Det första du behöver göra är att lägga till din nya kollega som en användare i Portalen. För att lägga till en användare i portalen, navigera till Användare genom att klicka på användare i vänstermenyn. Klicka på knappen Skapa användare. När du lagt till en ny användare i portalen behöver du tilldela en applikation till den nya användaren. Detta görs genom att navigera till Applikationer, klicka på applikationer i vänstermenyn. Välj applikationen som den nya användaren ska använda, klicka sedan på knappen Lägg till användare.

När du tilldelat en applikation till den nya användaren har du möjlighet att välja vad denne ska ha åtkomst till. Här har du valet om användaren ska tilldelas en Grupp och därigenom automatiskt få åtkomst till rätt server, publiceringplatser, repositoryn och rättigheter. Annars kan du lägga till användaren individuellt på rätt Server och eventuell Publiceringsplats, och därefter gå in i 2c8 Modeling Tool och tilldela användaren tillgång till rätt repository.

Leave a Reply