Varför uppdateras inte min publicering i min webbläsare?

Om du nyligen har gjort en publicering men upplever att de senaste ändringarna inte kommit med kan det vara så att du behöver rensa webbläsarens cache-minne. Du kan testa om det är webbläsar-cachen som är problemet genom att öppna publiceringen i en annan webbläsare. Ser publiceringen ut som den ska i den andra webbläsaren så behöver du rensa webbläsar-cachen i den webbläsare du vill se publiceringen i. I de flesta webbläsare görs detta under ”Inställningar” och ”Historik”.

Leave a Reply