Varför ska jag ange systemägare, beställare och mottagare av information om hosting i portalen?

I portalen har du möjlighet att ange några användare med olika roller i verksamheten. Rollerna som du kan ange är Beställare, Systemägare och Mottagare av information om hosting. Du hittar dessa under fliken Kunduppgifter. Rollerna är till för att hjälpa oss på 2c8 att kontakta rätt person i er verksamhet med rätt information. För att tilldela användare de olika rollerna, klicka på rutan med den rollen du vill tilldela till en användare. Skriv in namnet på användaren och tryck på Enter, ändringen kommer att sparas automatiskt. Är inte personen du vill ange upplagd som användare i portalen behöver du göra det först. Klicka på filken Användare och Lägg till ny användare och ange personen du vill lägga till. Därefter kan du lägga till personen på valfri roll.

Leave a Reply