Varför ser min publicering konstig ut? (”Could not load pages”)

Ibland kan det dyka upp en ruta i publiceringen där det står ”Could not load pages”. Oftast brukar detta problem bero på webbläsarens cache-minne. Testa öppna publiceringen i en annan webbläsare. Fungerar publiceringen i en annan webbläsare så beror problemet på cache-minnet. Åtgärda problemet genom att rensa webbläsarens cache-minne. I de flesta webbläsare görs detta under ”Inställningar” och ”Historik”.

Har du fortsatt problem trots ovan åtgärd? Kontakta support@2c8.com

Leave a Reply