Varför ser jag inga modeller i 2c8 Lite?

För att en 2c8 Lite-användare ska kunna se modeller som finns i ett repository på den gemensamma servern måste denna användare först och främst finnas med som användare i repositoryt, men också tilldelas de modeller som användaren ska ha tillgång till i detta repository.

  1. Börja med att lägga till 2c8 Lite-användaren i det aktuella repositoryt. Detta görs under “Användare och rättigheter” på servern och måste göras av en administratörsanvändare. Visa användarna på servern och ta tag i användaren med muspekaren för att sedan dra ned denna till det aktuella repositoryt.

2. För att sedan tilldela 2c8 Lite-användaren de modeller som denna ska ha tillgång till behöver en 2c8 Modeling Tool-användare gå in i det aktuella repositoryt. Gå till utforskaren och dubbelklicka på “Workflow”.

3. Markera modellen i listan över modeller och klicka på någon av de tre symbolerna i verktygsfältet (“Förvaltare”, “Granskare”, “Godkännare”, beroende på vilken roll 2c8 Lite-användaren ska ha). Välj sedan användaren i listan över användare i repositoryt. Du har nu tilldelat användaren en workflow-roll över modellen och den kommer nu dyka upp för 2c8 Lite-användaren i deras dashboard.

Leave a Reply