Varför kostar det att flytta en licens från en användare till en annan?

Licenser från 2c8 Apps är personliga för den användare som licensen har tilldelats. Då det vid tidigare fall skett att organisationer köpt in en licens som flera användare har delat på har vi en avgift för att flytta på en licens mellan användare. Den inkluderade tidigare en administrativ avgift, men med lanseringen av portalen har denna administrativa kostnad försvunnit och priset har sänkts från 725:- till 350:-.

Tidigare har vi erbjudit kostnadsfria flyttar vid speciella tillfällen (som t.ex. föräldraledighet), vilket vi har valt att ta bort för att förenkla och minska administrationen. Detta är också är en bidragande faktor till att priset för att flytta en licens sänkts.

Leave a Reply