Varför kan jag inte ansluta till servern i 2c8 Lite?

Det kan finnas flera olika anledningar till att du inte kan ansluta till servern. Om du får ett felmeddelande som säger “Kunde inte ansluta till servern” bör du kolla följande:

  1. Kontrollera din internetanslutning.
  2. Kontrollera att servern kan nås från det nätverk du sitter på. Kanske sitter du på ett nätverk utanför organisationen som er IT inte tillåter att ansluta till servern ifrån.
  3. Om ni driftar er egen server bör du kontakta din IT så att de kan kontrollera att servern är igång och att allt ser ut som det borde.

Om du har fortsatt problem efter din felsökning kan du kontakt support@2c8.com. Vår support kommer troligtvis efterfråga din loggfil, läs mer om hur du får fram loggfilen här.

Om du får ett felmeddelande kring att användarnamn eller lösenord är felaktigt behöver du kontakta en administratör med 2c8 Modeling Tool som kan återställa dina användaruppgifter. Läs mer om detta här.

Leave a Reply