Varför funkar inte publiceringen i Internet Explorer?

Internet Explorer stödjs inte i vår nya webbprofil som släpptes i samband med version 5.3 av 2c8 Apps. Vill du visa publiceringen i Internet Explorer rekommenderar vi att du använder dig av den gamla webbprofilen som finns tillgänglig under “Publicera”.

Leave a Reply