Varför finns en modell med flera gånger i modellträdet?

När du gjort inställningen “Visa nedbrytningar” i navigationsfältet visas modeller både under dess modelltyp men också som en nedbrytning från en annan modell. I bilden nedan kan vi exempelvis se att modellen “Process” både återfinns under modelltypen “Processmodell” men också som en nedbrytning från modellen “Start”.

Leave a Reply