Varför får jag inte med önskade modeller?

Det kan bero på flera olika saker, men en vanlig orsak är att modeller har filtrerats bort på grund av att ett urval av modeller har gjorts. Redigera webbprofilen genom att klicka ”Verktyg – Publicera” och sedan dubbelklicka på webbprofilen. I högerpanelen finner du rubriken ”Modeller att publicera”. Klicka på redigeringspennan för att redigera ditt urval av modeller att publicera. Säkerställ här att alla modeller du förväntar dig komma med i publiceringen finns med i det urval du gjort.

Om du inte får med önskade modeller efter att du ändrat urvalet, felsök utifrån följande lista:

  1. Publicerar du rätt språk?
  2. Publicerar du endast senast godkända versioner av modeller? Om ja, är modellerna godkända?
  3. Publicerar du endast modeller med en viss status? Om ja, har modellerna rätt status?
  4. Publicerar du endast modeller med en viss kategori? Om ja, har modellerna rätt kategori?
  5. Publicerar du till rätt plats?

Leave a Reply