Vad kan jag som en normal användare av portalen göra?

När du loggar in i 2c8 Portal som en normal användare så kommer det vara möjligt att se vilka applikationer du kan använda från fliken Hem. I denna flik har du även möjlighet att se dina Aktiva inloggningar, här kan du se vilka enheter du har använt för att logga in i produkter från 2c8, vart du befann dig när du loggade in och hur länge sessionen har varit aktiv. Du har också möjligheten att logga ut från alla aktiva inloggningar genom att klicka på Logga ut från alla sessioner. Från fliken Hem kan du som normal användare också se vilka kollegor som är administratörer för er verksamhets 2c8 Portal.

Under Kontoinställningar finns möjligheten att ändra din E-postadress, lägga till en Återställningse-postadress, ändra Lösenord, aktivera 2-faktor autentisering, ändra Språk och sätta din egen profilbild.

Leave a Reply