Hur sätter jag privilegier för en användare i ett repository?

Du kan sätta olika privilegier för användare, roller och grupper i ett repository. Dessa privilegier styr vad användarna får göra och inte får göra i ett repository.

I detta exempel visar vi hur du sätter privilegier för en användare i ett repository. Gå in under “Användare och rättigheter” på servern. Under “Repositoryn” väljer du aktuellt repository. Veckla ut “Användare i repository” och klicka på användaren du vill ställa in privilegier för. Till höger kan du nu bestämma vilka privilegier som användaren ska ha i den aktuella repositoryt.

Samma princip gäller när du ska ställa in privilegier för grupper eller roller.

Leave a Reply