Hur lägger man till beskrivningsflikar och fält?

Klicka på utforskaren i vänsterpanelen.

Dubbelklicka på “Beskrivningar och fält”.

När du dubbelklickat på “Beskrivningar och fält” kan du se de fält och beskrivningar som ligger som standard i 2c8 Modeling Tool. Lägg till ett nytt fält genom att klicka på plus. Döp fältet och välj sedan fälttyp. Följande fälttyper finns:

Checklista: En lista med checkboxar där du anger ett värde för varje checkbox.
Formatterad text: Det som visas som en beskrivningsflik. Sparas som HTML och kan innehålla tabeller, bilder etc.
Objekt: Refererar till ett objekt av en angiven typ i repositoryt.
Relationer: Egendefinierad relation.
Rullgardin: En rullgardin där man kan välja mellan angivna värden.
Tal: Ett tal innanför angivna värden med en enhet.
Text: En textrad.

Sist men inte minst behöver du koppla fältet till typer, alltså om fältet ska finnas tillgängligt för modeller samt vilka objekt fältet ska finnas tillgängligt på.

När du gjort dessa inställningar och sparat fältet kommer fältet finnas tillgängligt under “Egenskaper” – “Fält” på de modeller eller objekt du valt att koppla fältet till.

Leave a Reply