Hur håller jag mig uppdaterad om någon annan gjort ändringar i vår 2c8 Portal?

Om du vill se vad som har hänt i portalen sedan du senast loggade in, navigera till Kunduppgifter via att klicka på kunduppgifter i vänstermenyn. Här kan du se aktivitetsloggen, denna sparar alla aktiviteter utförda av portal-administratörer. Om du klickar på texten Visa mer har du möjligheten att filtrera loggen baserat på när aktiviteten skedde, vem som utförde aktivitet och vilken användare som påverkades av aktiviteten. Det är också möjligt att ladda ner innehållet i aktivitetsloggen som en csv-fil, detta görs genom att klicka på knappen Ladda ner som återfinns högst upp till höger.

Leave a Reply