Hur får jag en dokumentlänk att öppnas direkt när jag klickar på ett objekt i webbpubliceringen?

Detta är en inställning du gör i webbprofilen. Klicka “Verktyg” – “Publicera” och dubbelklicka på webbprofilen du använder dig av när du publicerar.

Klicka på redigeraknappen för modellytan i webbprofilen.

Aktivera valet “Följ länk vid klick på objekt” och bocka i “Öppna dokument”. Detta innebär att när du klickar på ett objekt kommer dokumentet inte visas som länk i vänsterpanelen, utan öppnas direkt när du klickar på objektet. Du kan också göra en anpassad layout där du filtrerar fram ett urval av objekt där denna inställning appliceras. I exemplet nedan har vi dock valt att applicera inställningen på alla objekt.

Leave a Reply