Hur ändrar jag font, storlek och färg på texten ”Beskrivning”?

Fonten, storlek och färg på beskrivningstext för dina objekt eller modeller är kopplat till inställningarna i din webbprofil. Det är inställningarna i webbprofilen som bestämmer font, storlek och färg i det publicerade materialet. Du kan även välja att använda dig av webbprofilens inställningar direkt under “Beskrivning”-fliken i ett objekts egenskaper. Detta innebär att de som modellerar i ditt repository kommer skriva sina beskrivningstexter med samma inställningar som finns i webbprofilen och därmed se hur slutresultatet kommer se ut.

Leave a Reply