En person använder 2c8 Apps har slutat hos oss, vad behöver jag göra?

Om en användare har slutat i er verksamhet, kan du enkelt ta bort denna användare genom navigera till Användare via att klicka på användare i vänstermenyn. Håll din muspekare över den användare som slutat, en Mer knapp kommer att visas. Detta är en knapp med tre horisontella punkter, klicka på knappen och välj alternativet Ta bort användare.

Om användare inte slutat i verksamheten men inte kommer att använda 2c8 Apps för stunden kan du istället välja att ta bort användarens licens till produkten, detta innebär att användare inte längre kan nyttja produkten men finns kvar i portalen. Detta kan vara ett bra alternativ om användaren i framtiden ska börja använda 2c8 Apps igen. För att ta bort en licens från en användare, navigera till Applikationer. Håll din muspekare över användaren du vill ta bort licensen ifrån, en Mer knapp kommer att visas. Detta är en knapp med tre horisontella punkter, klicka på knappen och välj alternativet Ta bort från applikation. Du kommer att bli presenterad två alternativ, om du vill tilldela licensen till en annan användare eller om du vill säga upp licensen.

Leave a Reply