TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en processmodell

Processer används för att visualisera processer med sekvenser och strukturer.


Du ska skapa en process processen i nedbrytningen av våra processer objektet:

  1. Gå via modellen Start och klicka dig ner i Våra processer med nedbrytningspilen.
  2. Skapa en delprocess.
  3. Bryt sedan ner delprocessen Hantera bilbokning till en ny process.
  4. Beskriv den nya modellen på en aktivitetsnivå.
Processmodell 2c8
Processmodell på aktivitetsnivå 2c8