FAQ - 2c8 Portal

Alla användare

När du loggar in i 2c8 Portal som en normal användare så kommer det vara möjligt att se vilka applikationer du kan använda från fliken Hem. I denna flik har du även möjlighet att se dina Aktiva inloggningar, här kan du se vilka enheter du har använt för att logga in i produkter från 2c8, vart du befann dig när du loggade in och hur länge sessionen har varit aktiv. Du har också möjligheten att logga ut från alla aktiva inloggningar genom att klicka på Logga ut från alla sessioner. Från fliken Hem kan du som normal användare också se vilka kollegor som är administratörer för er verksamhets 2c8 Portal.

Under Kontoinställningar finns möjligheten att ändra din E-postadress, lägga till en Återställningse-postadress, ändra Lösenord, aktivera 2-faktor autentisering, ändra Språk och sätta din egen profilbild.

Med version 5.4 av 2c8 Apps lanserar vi Portalen för våra användare. Detta för att göra det möjligt att administrera era licenser och användare av 2c8 Apps själva. Det gör att alla användare av 2c8 Apps behöver ett eget 2c8-konto. Detta innebär några mindre ändringar dig som användare. Du kommer att kunna logga in i er 2c8 Portal och uppdatera dina egna uppgifter samt kunna sätta om ditt eget lösenord. Du kommer också att behöva logga in när du startar applikationen. Denna funktionalitet gör det möjligt för applikationen att veta vem det är som kör applikationen och på så sätt göra det möjligt att direkt tilldela de resurser som du som användare ska ha, t.ex. åtkomst till server och publiceringsplatser. Du kommer inte längre att behöva logga in för att komma åt en server, i version 5.4 klickar du istället bara serverfliken och du kommer få se de olika repositoryn som du har åtkomst till på servern.

Administratör

Om en användare ska sluta använda 2c8 Apps och ni vill flytta personens licens till någon annan kan ni göra det direkt i 2c8 Portal. Navigera till Applikationer och välj den applikation du vill flytta en licens för. Håll muspekaren över användaren du vill flytta licensen ifrån, en Mer knapp kommer att visas. Detta är en knapp med tre horisontella punkter, klicka på knappen och välj alternativet Ta bort från applikation. Du kommer att bli presenterad två alternativ, välj alternativet Låt en annan användare ta över licensen. Du kan antingen tilldela en ny användare licensen direkt eller så kan du göra det vid ett senare tillfälle. I så fall kommer licensen att ligga som en oanvänd licens tills du tilldelar någon den. Om du undrar kring kostnaden att flytta en licens kan du läsa mer om det här.

Det första du behöver göra är att lägga till din nya kollega som en användare i Portalen. För att lägga till en användare i portalen, navigera till Användare genom att klicka på användare i vänstermenyn. Klicka på knappen Skapa användare. När du lagt till en ny användare i portalen behöver du tilldela en applikation till den nya användaren. Detta görs genom att navigera till Applikationer, klicka på applikationer i vänstermenyn. Välj applikationen som den nya användaren ska använda, klicka sedan på knappen Lägg till användare.

När du tilldelat en applikation till den nya användaren har du möjlighet att välja vad denne ska ha åtkomst till. Här har du valet om användaren ska tilldelas en Grupp och därigenom automatiskt få åtkomst till rätt server, publiceringplatser, repositoryn och rättigheter. Annars kan du lägga till användaren individuellt på rätt Server och eventuell Publiceringsplats, och därefter gå in i 2c8 Modeling Tool och tilldela användaren tillgång till rätt repository.

Om du vill se vad som har hänt i portalen sedan du senast loggade in, navigera till Kunduppgifter via att klicka på kunduppgifter i vänstermenyn. Här kan du se aktivitetsloggen, denna sparar alla aktiviteter utförda av portal-administratörer. Om du klickar på texten Visa mer har du möjligheten att filtrera loggen baserat på när aktiviteten skedde, vem som utförde aktivitet och vilken användare som påverkades av aktiviteten. Det är också möjligt att ladda ner innehållet i aktivitetsloggen som en csv-fil, detta görs genom att klicka på knappen Ladda ner som återfinns högst upp till höger.

Om ni ska få hjälp av en extern användare som har en egen licens behöver den få åtkomst till ert arbete med 2c8 Apps. Navigera till Användare, genom att klicka på användare i vänstermenyn. Klicka på knappen Bjud in extern användare, fyll i den externa användarens E-postadress och klicka på Bjud in. Den externa användaren kommer att få ett mejl med en aktiveringslänk till er portal. Därefter måste ni också se till att den externa användaren får tillgång till rätt server och rätt repositoryn. Det kan ni åstadkomma genom att lägga till den externa användaren i en grupp som har tillgång till rätt server, repositoryn och har lämpliga rättigheter. Annars kan ni istället lägga till den externa användaren manuellt till rätt server genom att navigera till Server. Klicka på rätt server och lägg till den externa användaren. Sedan behöver du gå in i 2c8 Modeling Tool och ge den externa användaren tillgång till rätt repositoryn.

Om er verksamhet har köpt en publiceringsplats, så kommer denna att vara synlig under Publiceringsplatser. Du når denna sida genom att klicka på publiceringsplatser i vänstermenyn. Här kan du välja vilka som ska ha åtkomst till publiceringsplatsen och om prenumeranter ska bli notifierade när innehållet på publiceringsplatsen uppdaterats. Om du vill att prenumeranterna ska bli uppdaterade när innehållet ändrats, håll muspekaren över platsen och klicka på knappen Mer detta är ikonen med tre horisontella punkter. Välj alternativet redigera Publiceringsplats och klicka i kryssrutan Notifiera prenumeranter när innehållet uppdateras. Du kan bestämma vilka som ska se och kunna publicera till publiceringsplatsen. Det gör du genom att klicka på publiceringsplatsen, då presenteras tre olika alternativ för att ge användare åtkomst till publiceringensplatsen. Du kan ge åtkomst till Grupper, Användare och Ge alla användare åtkomst. Alla som har getts tillgång till publiceringsplatsen kan nu använda den precis som vilken annan typ av publiceringsplats som helst. Ni kan även lägga till flera publiceringsplatser och hantera dessa på samma sätt.

I portalen har du möjlighet att ange några användare med olika roller i verksamheten. Rollerna som du kan ange är Beställare, Systemägare och Mottagare av information om hosting. Du hittar dessa under fliken Kunduppgifter. Rollerna är till för att hjälpa oss på 2c8 att kontakta rätt person i er verksamhet med rätt information. För att tilldela användare de olika rollerna, klicka på rutan med den rollen du vill tilldela till en användare. Skriv in namnet på användaren och tryck på Enter, ändringen kommer att sparas automatiskt. Är inte personen du vill ange upplagd som användare i portalen behöver du göra det först. Klicka på filken Användare och Lägg till ny användare och ange personen du vill lägga till. Därefter kan du lägga till personen på valfri roll.

Att använda grupper är ett sätt för att organisera era användare och gör det smidigare att hantera användare. Alla grupper du skapar i portalen synkas över till repositoryhanteraren i 2c8 Modeling Tool där du återanvänder grupperna för att ge tillgång till repositoryn och som rättighetsgrupper.

Genom att använda grupper kan du:

  • Slippa behöva lägga till varje ny användare på servern och ange rättigheter.
  • Se till att användare automatiskt får tillgång till rätt repositoryn, med rätt privilegier.
  • Se till att en grupp av användare får se rätt hostade publiceringsplats.

Om du vet att flera användare ska ha samma roll i arbetet med 2c8 Apps, rekommenderar vi att lägga till alla dessa användare i samma grupp och hantera dem tillsammans. Till exempel, om du vet att fem av era användare ska skapa modeller i 2c8 Modeling Tool. Skapa en grupp för dessa fem användare kallad ”Modellörer”. Har du några andra användare som ska vara administratörer och få publicera till er hostade publiceringsplats, skapa en grupp och kalla den för “Admin”. För att skapa en grupp navigera till Grupper, genom att klicka på grupper i vänstermenyn. Klicka på knappen Skapa grupp, namnge gruppen, lägg till en beskrivning (valfritt) och klicka på Spara. Den nya gruppen kommer att presenteras i tabellen. För att lägga till användare klicka på gruppen och klicka sedan på knappen Lägg till användare, skriv de användare du vill lägga till i gruppen och klicka på Spara. Alla de användare du valde att lägga till i gruppen kommer nu att presenteras i tabellen över gruppens medlemmar. 

Nu kan du använda gruppen för att ge tillgång och rättigheter till er server, för att få tillgång till repositoryn eller som rättighetsgrupp och för att ge tillgång till er hostade publiceringsplats.

Vi rekommenderar (minst) följande gruppuppsättning:

  • En grupp för administratörer, som är administratörer på servern.
  • En grupp för “övriga” som används för att ge tillgång till server och repositoryn med rätt privilegier satta.

Har du behov av fler nivåer av privilegier, flera olika repositoryn för olika verksamhetsområden eller använder dig av rättighetsgrupper kommer du behöva att använda fler grupper.

Licenser från 2c8 Apps är personliga för den användare som licensen har tilldelats. Då det vid tidigare fall skett att organisationer köpt in en licens som flera användare har delat på har vi en avgift för att flytta på en licens mellan användare. Den inkluderade tidigare en administrativ avgift, men med lanseringen av portalen (version 5.4) har denna administrativa kostnad försvunnit och priset har sänkts från 725:- till 350:-.

Om du kör en äldre version än version 5.4 så är villkoren för flytt oförändrade. För portalanvändare så debiteras alltid 350:- per flytt.

Om en användare har slutat i er verksamhet, kan du enkelt ta bort denna användare genom navigera till Användare via att klicka på användare i vänstermenyn. Håll din muspekare över den användare som slutat, en Mer knapp kommer att visas. Detta är en knapp med tre horisontella punkter, klicka på knappen och välj alternativet Ta bort användare.

Om användare inte slutat i verksamheten men inte kommer att använda 2c8 Apps för stunden kan du istället välja att ta bort användarens licens till produkten, detta innebär att användare inte längre kan nyttja produkten men finns kvar i portalen. Detta kan vara ett bra alternativ om användaren i framtiden ska börja använda 2c8 Apps igen. För att ta bort en licens från en användare, navigera till Applikationer. Håll din muspekare över användaren du vill ta bort licensen ifrån, en Mer knapp kommer att visas. Detta är en knapp med tre horisontella punkter, klicka på knappen och välj alternativet Ta bort från applikation. Du kommer att bli presenterad två alternativ, om du vill tilldela licensen till en annan användare eller om du vill säga upp licensen.