FAQ - 2c8 Modeling Tool

Modellera

Klicka på ”Dokument” i vänsterpanelen.

Klicka på plus för att antingen länka ett dokument eller skriva ett nytt dokument.

Länka dokument

I 2c8 Apps kan du skapa dokumentlänkar som hänvisar till existerande dokument eller hemsidor. Börja med att klicka på plus och sedan på ”Länka dokument”. Klicka på ”Bläddra” ifall du vill bläddra dig fram till platsen där dokumentet återfinns. Du kan också välja att klistra in en länk till dokumentet eller hemsidan.

Under ”Typer” kan du också välja att kategorisera dokumentlänken utefter typ, exempelvis som checklista eller mall.

Klicka ”OK” för att spara din dokumentlänk.

Skriv nytt dokument

Du kan också skriva ett nytt dokument direkt i 2c8 Apps. Detta dokument kommer då bara finnas tillgängligt i 2c8 Apps och det publicerade materialet.

Klicka på “dela”-knappen i verktygsfältet i en modell för att dela modellen till en kollega via e-post. Välj om du vill dela modellen som bild, PDF-rapport eller som Word-rapport.

En nedbrytning av ett objekt eller relation görs för att ytterligare beskriva objektet/relationen i form av en annan modell. Med hjälp av nedbrytningar kan man alltså enkelt navigera mellan olika nivåer av verksamheten, från en huvudprocesskarta ned till aktivitetsnivå.  För att skapa en ny nedbrytning så högerklickar du på objektet eller relationen du vill bryta ned. Välj sedan ”Nedbrytningar” och därefter ”Skapa ny”.

Om det redan finns en nedbrytning från ett objekt eller relation så syns dessa också i menyn för nedbrytningar.

Du kan välja att antigen bryta ned objektet eller relationen till en existerande modell, eller bryta ned till en helt ny modell. Du kan också göra flera nedbrytningar från samma objekt eller relation.

Om du öppnar utforskaren och filtrerar på objekt kan det vara så att vissa objekt har ett kryss i hörnet. Detta kryss innebär att objektet finns i repositoryt men det används inte i någon modell. Du kan placera ut objektet i en modell igen och återanvända det. Objektets egenskaper och data finns fortfarande kopplat på objektet.

Du kan också rensa bland objekt som inte används i några modeller genom att markera de du vill ta bort och sedan klicka på papperskorgen i utforskaren.

Skapa en ny modell genom att klicka på ”Modeller” i vänsterpanelen. Klicka sedan på plus för att skapa en ny modell.

Välj sedan vilken modelltyp din nya modell ska vara och namnge den.

Klicka på utforskaren i vänsterpanelen.

Dubbelklicka på “Beskrivningar och fält”.

När du dubbelklickat på “Beskrivningar och fält” kan du se de fält och beskrivningar som ligger som standard i 2c8 Modeling Tool. Lägg till ett nytt fält genom att klicka på plus. Döp fältet och välj sedan fälttyp. Följande fälttyper finns:

Checklista: En lista med checkboxar där du anger ett värde för varje checkbox.
Formatterad text: Det som visas som en beskrivningsflik. Sparas som HTML och kan innehålla tabeller, bilder etc.
Objekt: Refererar till ett objekt av en angiven typ i repositoryt.
Relationer: Egendefinierad relation.
Rullgardin: En rullgardin där man kan välja mellan angivna värden.
Tal: Ett tal innanför angivna värden med en enhet.
Text: En textrad.

Sist men inte minst behöver du koppla fältet till typer, alltså om fältet ska finnas tillgängligt för modeller samt vilka objekt fältet ska finnas tillgängligt på.

När du gjort dessa inställningar och sparat fältet kommer fältet finnas tillgängligt under “Egenskaper” – “Fält” på de modeller eller objekt du valt att koppla fältet till.

Snabbval är en funktion som används för att effektivisera din modellering. Snabbval aktiveras i verktygsfältet och ger dig förslag på vilket objekt du ska placera härnäst. Förslagen utgår ifrån 2c8-metoden, vilket innebär att förslagen alltid är regelrätta utifrån vilket objekt du vill placera nästa objekt ifrån.

Håll muspekaren över ett objekt. Det kommer då dyka upp pilar åt olika håll. För muspekaren till den pil som pekar åt det håll du vill placera nästa objekt. Det kommer då dyka upp förslag på objekt att placera åt det hållet. Klicka sedan på det objekt du vill placera härnäst.

Inställningen ”Gör inlånade objekt genomskinliga” gör så att objekt vars hemmodell är en annan modell än den aktuella blir genomskinliga. De objekt som inte är genomskinliga har den aktuella modellen som hemmodell. Du kan ändra hemmodell genom att högerklicka på ett objekt och välja ”Sätt denna modell som hem”.

Hemmodell är exempelvis användbart för det publicerade materialet, då slutanvändaren som söker på ett objekt i sökfältet hamnar i objektets hemmodell efter att denna klickat på sökresultatet.

Du kan stänga av och sätta på funktionen “Gör inlånade objekt genomskinliga” genom att klicka på kugghjulet i verktygsfältet.

Kopiera ett objekt genom att högerklicka på objektet och välj ”Kopiera” (kortkommando CTRL + C). Klistra in objektet som en kopia genom att högerklicka på modellytan och välj ”Klistra in som kopia” (kortkommando CTRL + Shift + V). Det nya objektet kommer då få ordet ”Kopia” tillagt i titeln. Objektet får då ett helt nytt ID och ändringar du gör på objektets egenskaper kommer inte att påverka det ursprungliga objektet.

Om du i stället vill kopiera objektet och återanvända det någon annanstans så kopierar du objektet på samma vis, men när du klistrar in det någon annanstans väljer du i stället ”Klistra in” (kortkommando CTRL + V). Ändringar i objektets egenskaper kommer då att påverka det ursprungliga objektet, eftersom det är samma objekt som är återanvänt. Dessa ändringar kan exempelvis vara fältvärden, beskrivningstexter eller dokumentlänkar kopplade till dokumentet. Ändringar du gör gällande färg och storlek för symbolen påverkar inte det ursprungliga objektet.

För att koppla ett dokument till ett objekt eller en modell så tar du tag i dokument från vänsterpanelen under “Dokument”. Dra den till objektet eller modellen du vill koppla det på och släpp det.

Du kan också lägga till dokumentlänkar genom att högerklicka på objektet eller modellen, klicka “Egenskaper” och gå till fliken “Dokument”. Klicka på plus för att lägga till ett dokument som du skapat.

För att ta bort en nedbrytning på ett objekt eller relation så högerklickar du på objektet eller relationen. Välj ”Nedbrytningar”. Hovra med muspekaren över den nedbrytning du vill ta bort och välj ”Ta bort”.

Repository

Det första du bör kolla ifall du inte kan se dina lokala repositorys är var dessa repositorys sparas. Detta gör du genom att klicka på ”Verktyg” – ”Inställningar”. Klicka på fliken ”Lokalt” och se vilken katalog som sökvägen pekar på under ”Nuvarande katalog:”. Det du sedan behöver göra är att säkerställa att dina lokala repositorys faktiskt finns tillgängliga här. Öppna utforskaren i din dator och navigera till mappen där dina lokala repositorys ska sparas. Finns inga repositorys där kommer de heller inte synas i 2c8 Modeling Tool.

Kontakta support@2c8.com ifall du behöver hjälp.

Gå till fliken ”Lokalt” eller fliken ”Server”, beroende på om du vill skapa ett lokalt repository eller ett repository på servern.

Du kommer då se repositoryhanteraren, där alla dina repositorys kommer finnas tillgängliga. Klicka på plus för att skapa ett nytt repository.

Börja med att namnge repositoryt. Du kan här välja om du vill skapa repositoryt utifrån en exportfil eller om du vill skapa en tomt repository. Har du flera olika konfigurationer tillgängliga kan du också välja vilken konfiguration repositoryt ska utgå ifrån. När du gjort dina val klickar du på ”OK”.

Om dina lokala repositorys ligger på en plats utan automatisk säkerhetskopiering kan det vara bra att göra en manuell säkerhetskopia.

Du kan se din lokala lagringsplats genom att välja ”Verktyg – Inställningar” i menyn och sedan fliken ”Lokalt”.

En säkerhetskopia är även ett smidigt sätt att dela ett lokalt repository med någon annan användare i 2c8 Modeling Tool och vid byte av dator.

Skapa en säkerhetskopia

 1. Öppna 2c8 Modeling Tool
 2. Välj fliken Lokalt
 3. Välj ”Verktyg – Säkerhetskopiera repositories…” i menyn längst upp
 4. Klicka i de repositorys som du vill säkerhetskopiera
 5. Välj ”Skapa backup”
 6. Välj ett filnamn och lagringsplats

Du kan vid behov läsa tillbaka ett eller flera av dina repository enligt instruktionen nedan.

Återställa en säkerhetskopia

 1. Öppna 2c8 Modeling Tool
 2. Välj fliken Lokalt
 3. Välj ”Verktyg – Återskapa repositories…” i menyn längst upp
 4. Leta rätt på backupfilen du skapade och välj ”Öppna”
 5. Se till att de repositories du vill återskapa är ikryssade
 6. Välj ”Återställ”

Du skall nu ha dina repositories under fliken Lokalt återställda. Notera att om ett repository redan existerar vid återställning av säkerhetskopia kommer detta skrivas över. Om du vill undvika att skriva över ett existerande repository kan du byta namn på repositoryt som du ska återställa.

Vi rekommenderar att du sparar dina lokala repositorys på din lokala C-disk. Vi avråder från att spara sina lokala repositorys på en gemensam yta där filer synkas, exempelvis OneDrive. När filerna synkas kan inte vi garantera att repositoryt kommer att fungera och vi har ingen support för lokala repositorys som blivit korrupta pga att de sparats på en yta där filer synkas.

Du kan kolla var dina lokala repositorys sparas idag genom att klicka på ”Verktyg” – ”Inställningar”. Klicka sedan på fliken ”Lokalt” där du kan se sökvägen till dina lokala repositorys. Det är alltså där som dina lokala repositorys sparas.

För att flytta ett lokalt repository till servern behöver du exportera det för att sedan importera det på servern.

Exportera:

 1. Öppna ditt lokala repository
 2. Gå till ”Arkiv – Exportera – Exportera innehåll..” i menyn
 3. Välj att exportera allt och spara exporten på valfri plats
 4. Spara exporten på en plats du kommer ihåg.

När exporten är färdig klickar du sedan på fliken ”Server”. Logga in mot servern och följ nedan steg för att importera repoisotryt på servern.

Importera:

 1. Öppna ett repository på servern (nytt eller befintligt)
 2. Gå till ”Arkiv – Importera – Importera innehåll..” i menyn
 3. Välj exportfilen
 4. Klicka ”Nästa” i dialogrutan. Du kan välja att endast skriva över existerande innehåll om det är äldre eller att alltid skriva över existerande innehåll med innehållet i exportfilen. För ett tomt repository spelar detta val ingen roll.
 5. Fortsätt klicka “Nästa”. Om du är osäker på något val, använd det förvalda alternativet.
 6. Klicka på Klar för att avsluta

Nu har du flyttat ett lokalt repository till servern.

Ska du byta dator eller ta över någon kollegas licens och undrar hur du får tillgång till de lokala repositoryna? Du kan använda dig av någon av följande två metoder:

 1. Gör en säkerhetskopia av dina lokal repositoryn, för att läsa om hur klicka här.
 2. Använd dig av funktionen export/import.

Exportera:

 1. Öppna repositoryt
 2. Gå till ”Arkiv – Exportera – Exportera innehåll..” i menyn
 3. Välj att exportera allt och spara exporten på valfri plats
 4. Dela exporten med din kollega. Exporten kan du välja att spara på en gemensamt utrymme så kan din kollega nå den utan att du behöver bifoga den i ett mejl.

Importera:

 1. Öppna ett repository (nytt eller befintligt)
 2. Gå till ”Arkiv – Importera – Importera innehåll..” i menyn
 3. Välj exportfilen
 4. Klicka ”Nästa” i dialogrutan. Du kan välja att endast skriva över existerande innehåll om det är äldre eller att alltid skriva över existerande innehåll med innehållet i exportfilen. För ett tomt repository spelar detta val ingen roll.
 5. Fortsätt klicka “Nästa”. Om du är osäker på något val, använd det förvalda alternativet.
 6. Klicka på Klar för att avsluta

Publicera

Detta är en inställning du gör i webbprofilen. Klicka “Verktyg” – “Publicera” och dubbelklicka på webbprofilen du använder dig av när du publicerar.

Klicka på redigeraknappen för modellytan i webbprofilen.

Aktivera valet “Följ länk vid klick på objekt” och bocka i “Öppna dokument”. Detta innebär att när du klickar på ett objekt kommer dokumentet inte visas som länk i vänsterpanelen, utan öppnas direkt när du klickar på objektet. Du kan också göra en anpassad layout där du filtrerar fram ett urval av objekt där denna inställning appliceras. I exemplet nedan har vi dock valt att applicera inställningen på alla objekt.

Det kan bero på flera olika saker, men en vanlig orsak är att modeller har filtrerats bort på grund av att ett urval av modeller har gjorts. Redigera webbprofilen genom att klicka ”Verktyg – Publicera” och sedan dubbelklicka på webbprofilen. I högerpanelen finner du rubriken ”Modeller att publicera”. Klicka på redigeringspennan för att redigera ditt urval av modeller att publicera. Säkerställ här att alla modeller du förväntar dig komma med i publiceringen finns med i det urval du gjort.

Om du inte får med önskade modeller efter att du ändrat urvalet, felsök utifrån följande lista:

 1. Publicerar du rätt språk?
 2. Publicerar du endast senast godkända versioner av modeller? Om ja, är modellerna godkända?
 3. Publicerar du endast modeller med en viss status? Om ja, har modellerna rätt status?
 4. Publicerar du endast modeller med en viss kategori? Om ja, har modellerna rätt kategori?
 5. Publicerar du till rätt plats?

Du kan välja att visa listor på olika vis i det publicerade materialet.

Paneler

Du kan välja att visa en listas innehåll i paneler i webbprofilen genom att redigera den panel du vill visa listan i. Klicka på “Lägg till information” och välj “Lista”.

Välj sedan vilken lista du vill visa, om du vill anpassa dess rubrik, om du vill filtrera på aktiv modell samt om du vill visa listan när du besöker publiceringen på mobil eller på dator.

Menyrad

Du kan också välja att visa listan i menyraden. Klicka på redigeringspennan för menyraden. Lägg sedan till ytterligare ett menyval i menyn, antingen som en undermeny eller direkt i menyn.

När du valt att visa en lista i menyraden så kommer det dyka upp en ruta där du kan redigera informationen i listan. Om du redigerar en befintlig lista som ligger i menyraden så klickar du på redigeringspennan.

I rutan som dyker upp väljer du vilken lista du vill visa och om den ska ha en anpassad rubrik. Här kan du också välja om listan ska filtreras på aktiv modell eller om du vill visa den som en rullgardinsmeny från menyraden.

Om du väljer att inte visa listan som en rullgardinsmeny kommer listan istället visas som en pop-up-ruta.

Internet Explorer stödjs inte i vår nya webbprofil som släpptes i samband med version 5.3 av 2c8 Apps. Vill du visa publiceringen i Internet Explorer rekommenderar vi att du använder dig av den gamla webbprofilen som finns tillgänglig under “Publicera”.

Du ställer in utseende i webbprofilen i panelen för de grundläggande inställningarna, under “Design”:

Fonten, storlek och färg på beskrivningstext för dina objekt eller modeller är kopplat till inställningarna i din webbprofil. Det är inställningarna i webbprofilen som bestämmer font, storlek och färg i det publicerade materialet. Du kan även välja att använda dig av webbprofilens inställningar direkt under “Beskrivning”-fliken i ett objekts egenskaper. Detta innebär att de som modellerar i ditt repository kommer skriva sina beskrivningstexter med samma inställningar som finns i webbprofilen och därmed se hur slutresultatet kommer se ut.

I en kanal i Microsoft Teams kan man lägga till en publicering från 2c8, så att det går att se och klicka i publiceringen direkt i Teams. Så här lägger man till en publicering i Teams:

 1. Skapa en ny flik i er kanal
  När du gått in i den kanal där du vill visa publiceringen, klicka på det lilla pluset högst upp i kanalen.
 1. Lägg till en webbplats
  Den nya fliken vi skapar vill vi ska bestå av en webbplats. Välj “Webbplats” i listan över appar att välja.
 1. Välj webbplats
  Nästa steg är att döpa fliken. I detta fall väljer vi att döpa fliken till “2c8 Publicering”. Därefter klistrar vi in den URL där vår publicering ligger. Notera här att alla som vill titta på publiceringen måste ha åtkomst till den. Efter att du klistrat in URL:en, klicka då på “Spara”.
 1. Resultat
  Resultatet av detta blir en flik tillgänglig högst upp i menyraden av kanalen, där du kan klicka för att se och navigera dig runt i publiceringen – direkt i Teams.

Vill du visa din publicering från en webbserver in på ert intranät? Då kan du använda dig av en IFrame. En IFrame är ett HTML-dokument som är inbäddat i ett annat HTML-dokument på en webbsida. IFrames används ofta för att visa innehåll på en webbsida från en annan webbsida. Innehållet i en IFrame kan konfigureras så att de blir interaktivt med en egen scroll- och klickfunktion som är oberoende av den omgivande sidans scroll.

Följande kod kan användas för att lägga till en IFrame på en hemsida:

Du behöver ta bort mellanslagen på nedan markerade ställen:

Där vi skrivit: “https://publicering.2c8.com” byter du ut mot destinationen där er publicering ligger. Height och Width bestämmer höjd och bredd på den ram publiceringen visas i.

Ibland kan det dyka upp en ruta i publiceringen där det står ”Could not load pages”. Oftast brukar detta problem bero på webbläsarens cache-minne. Testa öppna publiceringen i en annan webbläsare. Fungerar publiceringen i en annan webbläsare så beror problemet på cache-minnet. Åtgärda problemet genom att rensa webbläsarens cache-minne. I de flesta webbläsare görs detta under ”Inställningar” och ”Historik”.

Har du fortsatt problem trots ovan åtgärd? Kontakta support@2c8.com

Detta innebär att någon publicerar till den plats där din publicering ligger samtidigt som du försöker kolla på den. Avvakta och försök igen senare när publiceringen bör gått klart.

Om du har fortsatt problem, kontakta support@2c8.com

Om du nyligen har gjort en publicering men upplever att de senaste ändringarna inte kommit med kan det vara så att du behöver rensa webbläsarens cache-minne. Du kan testa om det är webbläsar-cachen som är problemet genom att öppna publiceringen i en annan webbläsare. Ser publiceringen ut som den ska i den andra webbläsaren så behöver du rensa webbläsar-cachen i den webbläsare du vill se publiceringen i. I de flesta webbläsare görs detta under ”Inställningar” och ”Historik”.

Webbpubliceringen är byggd för att ligga på och visas via en webbserver, exempelvis Microsoft IIS eller Apache http Server. Vi rekommenderar att publiceringen placeras på en webbserver då detta ger optimal prestanda när slutanvändaren besöker publiceringen i en webbläsare.

Webbpubliceringen kan även visas direkt via disk, exempelvis på en dators C: eller någon gemensam nätverksdisk med ett enhetsnamn av typen G:. Molntjänster för fil-lagring av typen Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive kan användas för att dela en publicering mellan användare, men inte för att visa en webbpubliceringen direkt från molnet eftersom dessa tjänster inte erbjuder en webbservertjänst. En webbpublicering kan också visas i SharePoint Online, men vi rekommenderar att webbpubliceringen läggs på en webbserver utanför SharePoint Online och att innehållet sedan visas via en iFrame eller liknande. Läs mer om vår publicering och SharePoint Online i detta dokument.

Läs om hur du sätter upp och lägger till en publiceringsplats i 2c8 Modeling Tool i detta dokument.

Server

Om du har glömt ditt lösenord för att logga in på servern behöver du kontakta en administratör i 2c8 Modeling Tool hos er. Denna användaren kan återställa ditt lösenord. Om du är osäker på vem som är administratör hos er, kontakta support@2c8.com.

Rättigheter för en användare sätts av en administratör. Gå in under “Användare och rättigheter”. Markera användaren du vill sätta rättigheter på i listan av användare på servern. Där kan du då välja om användaren ska ha rättigheter att skapa repository på servern samt acceptera utkast från 2c8 Lite.

Börja med att klicka “Verktyg” – “Starta Administration Tool…”

Klicka sedan på den lilla inloggningsknappen för att logga in mot servern. Fyll i serveruppgifterna och klicka “OK”. Du är nu inloggad mot servern i Administration Tool och kan till höger i Administration Tool se alla inställningar som berör servern. Du behöver vara administratörsanvändare på servern för att logga in i Administration Tool.

Gå in under “Användare och rättigheter” på servern. Bocka i “Visa inaktiverade användare”. Under “Användare på servern” kommer du nu se utgråade användare på servern som är inaktiva.

Läs om hur du inaktiverar en användare här.

Vi rekommenderar att du inte tar bort användare från servern, utan istället inaktiverar dem. Om du tar bort användaren från servern så kommer all historik kring användaren försvinna. Användaren kommer i all historik kring objekt och modeller bytas ut mot “Removed user”, vilket innebär att du förlorar en del av historiken. Läs mer om hur du inaktiverar en användare här.

Om du av misstag lagt till en användare som du vill ta bort från servern så går du in under “Användare och rättigheter”, klickar på användaren under “Användare på servern” och väljer “Ta bort”.

För att lägga till en användare på servern behöver du vara administratör på server.

Logga in på servern. Gå till “Användare och rättigheter”. Markera “Användare på servern” och välj “Ny användare”.

Fyll i användaruppgifter åt användaren, bestäm huruvida användaren ska vara administratör eller inte samt om hen ska kunna acceptera utkast från 2c8 Lite. Klicka på “Spara” och du har nu skapat en ny användare på servern.

Det kan finnas flera olika anledningar till att du inte kan ansluta till servern. Om du får ett felmeddelande som säger “Kunde inte ansluta till servern” bör du kolla följande:

 1. Kontrollera din internetanslutning.
 2. Kontrollera att servern kan nås från det nätverk du sitter på. Kanske sitter du på ett nätverk utanför organisationen som er IT inte tillåter att ansluta till servern ifrån.
 3. Om ni driftar er egen server bör du kontakta din IT så att de kan kontrollera att servern är igång och att allt ser ut som det borde.
 4. Kontrollera serveruppgifter. Om du har lagt till serverfliken manuellt bör du dubbelkolla att uppgifterna stämmer. Gå in under “Verktyg” – “Inställningar” och klicka sedan på fliken “Servrar”. Markera servern och klicka på redigeringspennan. Kontrollera med din IT eller era “Kom igång”-dokument att uppgifter så som värdnamn, http-port och SSL stämmer.

Om du har fortsatt problem efter din felsökning kan du kontakt support@2c8.com. Vår support kommer troligtvis efterfråga din loggfil, läs mer om hur du får fram loggfilen här.

Om du får ett felmeddelande kring att användarnamn eller lösenord är felaktigt behöver du kontakta en administratör med 2c8 Modeling Tool som kan återställa dina användaruppgifter. Läs mer om detta här.

För att inaktivera en användare på servern så bockar du ur check-boxen “Aktiv” för användaren. Detta görs under “Användare och rättigheter”.

Läs om hur du sedan ser dessa inaktiva användare på servern här.

Du kan sätta olika privilegier för användare, roller och grupper i ett repository. Dessa privilegier styr vad användarna får göra och inte får göra i ett repository.

I detta exempel visar vi hur du sätter privilegier för en användare i ett repository. Gå in under “Användare och rättigheter” på servern. Under “Repositoryn” väljer du aktuellt repository. Veckla ut “Användare i repository” och klicka på användaren du vill ställa in privilegier för. Till höger kan du nu bestämma vilka privilegier som användaren ska ha i den aktuella repositoryt.

Samma princip gäller när du ska ställa in privilegier för grupper eller roller.

Allmänt

För att installera plugin behöver du följa dessa steg:

 1. Klicka på “Verktyg” – “Inställningar”.
 2. Gå till fliken “Plug-in” och sedan fliken “Tillgängliga”. Här kan du se alla tillgängliga plug-ins. Markera det plug-in du vill installera och klicka på “Installera”.

När du installerat plug-in så dyker de upp under fliken “Installerade”. Du måste ha en licens för respektive plug-in för att kunna nyttja dem. Kontakta oss om du är intresserad av något av våra plug-ins.

När du gjort inställningen “Visa nedbrytningar” i navigationsfältet visas modeller både under dess modelltyp men också som en nedbrytning från en annan modell. I bilden nedan kan vi exempelvis se att modellen “Process” både återfinns under modelltypen “Processmodell” men också som en nedbrytning från modellen “Start”.

Begär en testlicens i formuläret här. Ladda sedan ned programmet och aktivera med licensnyckeln du fått via mejl. En testlicens är kostnadsfri och aktiv i 30 dagar.

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan aktivera din 2c8 licens. Kanske är det så att din licens är uppsagd eller så saknar du internetåtkomst.

 1. Om du får felmeddelande som säger att licenstagaren inte får aktivera kontaktar du invoice@2c8.com.
 2. Om du inte har åtkomst till internet när du ska aktivera din licens så dyker det upp ett val att aktivera med hjälp av fil från en annan dator som har internetåtkomst.

För att sätta förvaltare, granskare eller godkännare för modeller behöver du vara en 2c8 Modeling Tool-användare.

Börja med att gå in i utforskaren och dubbelklicka på “Workflow”.

Markera en modell i listan och utse en förvaltare, granskare eller godkännare genom att klicka på symbolerna i verktygsfältet. Välj sedan en användare i listan för att sätta en workflow-roll för användaren på denna modell.

Ett utkast i 2c8 Lite innebär att det är en ny modell som ännu inte tillhör ett repository. Modellen finns alltså bara i 2c8 Lite och den behöver skickas in till en användare med 2c8 Modeling Tool som kan tilldela modellen ett repository.

En 2c8 Lite-användare har skapat ett utkast i 2c8 Lite. När modellen är färdig att läggas in i ett repository skickar 2c8 Lite-användaren in modellen (bilden nedan visar vyn från 2c8 Lite).

Modellen kommer nu skickas till en 2c8 Modeling Tool-användare som har valet “Acceptera utkast” ibockat under “Användare och rättigheter”. Administratörer kan göra dessa inställningar för de användare som ska lägga in modellen i ett repository där den hör hemma. Modellen kommer dyka upp i användarens dashboard under “Nya modeller i 2c8 Lite”. 2c8 Modeling Tool-användaren får då dubbelklicka på modellen och välja ett repository att lägga modellen i, eller avvisa utkastet.

Det finns olika scenarier där man kan tänkas vilja flytta en licens från en licenstagare till en annan. T.ex. om någon går på föräldraledighet, slutar eller byter tjänst.

För att flytta över en licens till en annan mejlar du till invoice@2c8.com eller fyller i detta formulär och väljer “Licensfrågor, fakturafrågor” under “Typ”. Det är viktigt att du skickar med kontaktuppgifter till den som ska ta över licensen samt till den som licensen är skriven på idag.

Vi tar ut en administrativ avgift för att flytta licensen. Undantag från detta är om personen avslutar sin tjänst helt hos organisationen, om personen går på föräldraledighet eller blir sjukskriven. För mer information, mejla invoice@2c8.com.

Ibland kan det vara så att vår support efterfrågar loggfilen från 2c8 Modeling Tool.

Du finner loggfilen under “Hjälp” – “Support”.

Klicka på “Loggfil” och spara ned filen till en lämplig plats på din dator. Bifoga den sedan i ett mejl till support@2c8.com.

Den vanligaste orsaken till att en modell inte dyker upp efter en import är att modellen tidigare har funnits i repositoryt men har blivit borttagen. Om man under importen då har valt “Skriv över existerande innehåll om det är äldre” så kan händelsen “Ta bort modell” vara det senaste som hänt modellen och den importeras då inte. För att se om detta är orsaken till att din modell inte importeras, kör importen igen och titta under fliken “Detaljer” när importen kört klart:

För att tvinga in modellen i repository, kör importen igen och välj alternativet “Skriv alltid över existerande innehåll”: