FAQ - 2c8 Lite

Det kan finnas flera olika anledningar till att du inte kan ansluta till servern. Om du får ett felmeddelande som säger “Kunde inte ansluta till servern” bör du kolla följande:

  1. Kontrollera din internetanslutning.
  2. Kontrollera att servern kan nås från det nätverk du sitter på. Kanske sitter du på ett nätverk utanför organisationen som er IT inte tillåter att ansluta till servern ifrån.
  3. Om ni driftar er egen server bör du kontakta din IT så att de kan kontrollera att servern är igång och att allt ser ut som det borde.

Om du har fortsatt problem efter din felsökning kan du kontakt support@2c8.com. Vår support kommer troligtvis efterfråga din loggfil, läs mer om hur du får fram loggfilen här.

Om du får ett felmeddelande kring att användarnamn eller lösenord är felaktigt behöver du kontakta en administratör med 2c8 Modeling Tool som kan återställa dina användaruppgifter. Läs mer om detta här.

Högerklicka på ett objekt och välj “Dokument” – “Ny dokumentlänk”.

Namnge dokumentlänken, bläddra till dess destination och/eller välj dokumenttyp.

Du har nu skapat en ny dokumentlänk och kopplat den till ett objekt.

Snabbval är en funktion som används för att effektivisera din modellering. Snabbval aktiveras i verktygsfältet och ger dig förslag på vilket objekt du ska placera härnäst. Förslagen utgår ifrån 2c8-metoden, vilket innebär att förslagen alltid är regelrätta utifrån vilket objekt du vill placera nästa objekt ifrån.

Håll muspekaren över ett objekt. Det kommer då dyka upp pilar åt olika håll. För muspekaren till den pil som pekar åt det håll du vill placera nästa objekt. Det kommer då dyka upp förslag på objekt att placera åt det hållet. Klicka sedan på det objekt du vill placera härnäst.

Efter att du skickat in en modell från 2c8 Lite via workflow-knappen så kommer denna modell att skickas till en 2c8 Modeling Tool-användare som har rättigheter att acceptera utkast.

Modellen kommer dyka upp i 2c8 Modeling Tool-användarens dashboard under “Nya modeller i 2c8 Lite”. 2c8 Modeling Tool-användaren får då dubbelklicka på modellen och välja ett repository att lägga modellen i, eller avvisa utkastet. Bilden nedan visar vyn från 2c8 Modeling Tool.

Ett utkast i 2c8 Lite innebär att det är en ny modell som ännu inte tillhör ett repository. Modellen finns alltså bara i 2c8 Lite och den behöver skickas in till en användare med 2c8 Modeling Tool som kan tilldela modellen ett repository.

Logga in mot server i 2c8 Lite. Skapa sedan en ny modell genom att klicka på plus i dashboarden.

En ny modell skapas och du kan nu börja modellera i ditt utkast. När du känner dig färdig med ditt utkast så klickar du på workflow-knappen i verktygsfältet.

Modellen kommer nu skickas till en 2c8 Modeling Tool-användare som har valet “Acceptera utkast” ibockat under “Användare och rättigheter”. Administratörer kan göra dessa inställningar för de användare som ska lägga in modellen i ett repository där den hör hemma. Modellen kommer dyka upp i användarens dashboard under “Nya modeller i 2c8 Lite”. 2c8 Modeling Tool-användaren får då dubbelklicka på modellen och välja ett repository att lägga modellen i, eller avvisa utkastet.

För att en 2c8 Lite-användare ska kunna se modeller som finns i ett repository på den gemensamma servern måste denna användare först och främst finnas med som användare i repositoryt, men också tilldelas de modeller som användaren ska ha tillgång till i detta repository.

  1. Börja med att lägga till 2c8 Lite-användaren i det aktuella repositoryt. Detta görs under “Användare och rättigheter” på servern och måste göras av en administratörsanvändare. Visa användarna på servern och ta tag i användaren med muspekaren för att sedan dra ned denna till det aktuella repositoryt.

2. För att sedan tilldela 2c8 Lite-användaren de modeller som denna ska ha tillgång till behöver en 2c8 Modeling Tool-användare gå in i det aktuella repositoryt. Gå till utforskaren och dubbelklicka på “Workflow”.

3. Markera modellen i listan över modeller och klicka på någon av de tre symbolerna i verktygsfältet (“Förvaltare”, “Granskare”, “Godkännare”, beroende på vilken roll 2c8 Lite-användaren ska ha). Välj sedan användaren i listan över användare i repositoryt. Du har nu tilldelat användaren en workflow-roll över modellen och den kommer nu dyka upp för 2c8 Lite-användaren i deras dashboard.

Ibland kan vår support efterfråga loggfilen från 2c8 Lite eller 2c8 Modeling Tool. I 2c8 Lite finner du loggfilen via följande steg:

  1. Öppna upp en modell.
  2. Klicka på kuben och välj därefter “Support”.
  3. Klicka på “Loggfil” och spara den på en lämplig plats på din dator.
  4. Bifoga den i ett mail till oss på supporten.

Kopiera ett objekt genom att högerklicka på objektet och välj ”Kopiera” (kortkommando CTRL + C). Klistra in objektet som en kopia genom att högerklicka på modellytan och välj ”Klistra in som kopia” (kortkommando CTRL + Shift + V). Det nya objektet kommer då få ordet ”Kopia” tillagt i titeln. Objektet får då ett helt nytt ID och ändringar du gör på objektets egenskaper kommer inte att påverka det ursprungliga objektet.

Om du i stället vill kopiera objektet och återanvända det någon annanstans så kopierar du objektet på samma vis, men när du klistrar in det någon annanstans väljer du i stället ”Klistra in” (kortkommando CTRL + V). Ändringar i objektets egenskaper kommer då att påverka det ursprungliga objektet, eftersom det är samma objekt som är återanvänt. Dessa ändringar kan exempelvis vara fältvärden, beskrivningstexter eller dokumentlänkar kopplade till dokumentet. Ändringar du gör gällande färg och storlek för symbolen påverkar inte det ursprungliga objektet.